facebook RSS
Dernière mise à jour : 05/10/2011

11e Open International de l'Indre - Grille américaine après la ronde 7
11e Open International de l'Indre
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf. FFE
1 f LAMORELLE Julien 2297 Sen FRA IDF +22N +11B +15N =3N +5B =2B =7N 5,5 29,5 2428 2456
2 f SAUCEY Michel 2318 Sen FRA CVL +28B +23N +12B +9N =3B =1N =4B 5,5 28,5 2344 2329
3 m BUJISHO Benjamin 2376 Sen FRA CAZ +32N +24B +14N =1B =2N +13B =5N 5,5 28 2419 2411
4   BATURO Tomasz 2066 Sen POL   +36N =16B +17N =7B =8N +10B =2N 5 28 2226 2246
5 m BEDOUIN Xavier 2401 Sen FRA PCH +31N =17B +16N +6B -1N +24B =3B 5 27,5 2317 2230
6 m PERIC Slavisa 2231 Vet SRB CAZ +35N +10B =7N -5N +14B =8B +15N 5 27,5 2300 2305
7 f BRUNED Yvain 2390 Sen ESP   +33B +25N =6B =4N =9B +23N =1B 5 27 2267 2154
8   LOIRET Stanislas 2275 Sen FRA CVL +21B +27N -9B +25N =4B =6N +14B 5 26 2192 2147
9   EGRETEAU Eric 2018 Sen FRA CVL +18N +20B +8N -2B =7N =15B =13N 4,5 28 2204 2236
10   ARENE Olivier 1901 Sen FRA CVL +45B -6N =26B +28N +12B -4N +23B 4,5 25 2026 2044
11   PREVOT Rodolphe 1919 Sen FRA CVL +47B -1N +21B =12N -23B +28N +24N 4,5 24,5 2021 2065
12   CARVALLO Henri 2153 Sen FRA CVL +37N +29B -2N =11B -10N +32B +18N 4,5 24,5 2014 1901
13   BRUNED Boris 2225 Sen ESP   -26B +39N +20B +27N +31B -3N =9B 4,5 24 2074 1919
14   RAK Tomasz 2080 Vet POL   +19B +40N -3B +18N -6N +16B -8N 4 27 2059 2049
15   MALCZYK Jakub 2059 Sen POL   +38B +26N -1B =19N +40B =9N -6B 4 25,5 1988 1965
16   SALLES Louis 1859 Min FRA CVL +50B =4N -5B =26N +21B -14N +38B 4 24,5 1908 1927
17   LETEMPLE Frederic 2010 Sen FRA CVL +39B =5N -4B -31B +36N +33N =19B 4 23 1914 1878
18   CASASNOVAS Vincent 1619 Vet FRA MPY -9B >34N +32N -14B +37N +31N -12B 4 22,5 1872  
19   BINY Pierre 1644 Min FRA CVL -14N +42B +29N =15B -24N +35B =17N 4 22 1893 1951
20   PALOMAR Felix 1794 Vet FRA CVL +46B -9N -13N +30B =27B +40N =25B 4 22 1885 1921
21   LABBE Georges 1775 Vet FRA AUV -8N +44B -11N +35B -16N +48B +34N 4 22 1825 1844
22   KAPALA Serge 1782 Sen FRA CVL -1B +47N -25B +43N =34B =27N +31B 4 21 1850 1877
23   DUBOST Christophe 1929 Sen FRA CVL +30N -2B =37N +41B +11N -7B -10N 3,5 26 1892  
24   MASSET Jacques 1941 Jun FRA CVL +43B -3N =28B +33N +19B -5N -11B 3,5 25,5 1906 1881
25   GULA Andrzej 1983 Sen POL   +44N -7B +22N -8B =32N =29B =20N 3,5 24,5 1921 1896
26   LE BAIL Stephane 1738 Sen FRA CVL +13N -15B =10N =16B =29N =34B =32N 3,5 24 1915 1935
27   DUMONT Gilles 1905 Sen FRA LIM +42N -8B +35N -13B =20N =22B =29N 3,5 24 1885 1876
28   MARSAUDON Eric 1790 Sen FRA CVL -2N +30B =24N -10B +42N -11B +41N 3,5 24 1747  
29   MALEC Radoslaw 1827 Sen POL   +49B -12N -19B +38N =26B =25N =27B 3,5 22 1789 1781
30   BONNEAU Alain 1432 Sen FRA AUV -23B -28N +49B -20N =46B +43N +40B 3,5 17,5 1593  
31   BOULIER Rene 1820 Vet FRA AUV -5B +46N +38B +17N -13N -18B -22N 3 24 1786 1774
32   NAVEILHAN Roland 1796 Vet FRA PCH -3B +43N -18B +46N =25B -12N =26B 3 22,5 1745 1726
33   SAUCEY Capucine 1812 Cad FRA CVL -7N +41B =36N -24B +44N -17B =37N 3 21 1719 1682
34   BOUQUIN Arnaud 1871 Sen FRA CVL -41N <18B +47B +36B =22N =26N -21B 3 20,5 1664 1584
35   DARRE Alain 1747 Sen FRA CVL -6B +50N -27B -21N +43B -19N +42B 3 20,5 1616 1563
36   GAUTHIER Cyrille 1644 Ben FRA CVL -4B +49N =33B -34N -17B =42N +45B 3 19,5 1625 1614
37   JULIEN Franck 1700 Sen FRA HNO -12B +45N =23B -40N -18B +44N =33B 3 19 1679 1677
38   BRUNAULT Michael 1619 Sen FRA CVL -15N +48B -31N -29B +41N +45B -16N 3 19 1585 1572
39   BRISSON Michele 1575 Ben FRA CVL -17N -13B =42N =44B -45N +47B +48N 3 16,5 1481 1413
40   AUGONNET Herve 1857 Vet FRA CVL +48N -14B =41N +37B -15N -20B -30N 2,5 21 1633 1545
41   MAINGRET Valentin 1338 Min FRA CVL +34B -33N =40B -23N -38B +46N -28B 2,5 19 1546 1798
42   BERGOLC Sylwester 1398 Sen POL   -27B -19N =39B +47N -28B =36B -35N 2 20 1486 1533
43   CARVALLO Francois 1450 Min FRA CVL -24N -32B +45N -22B -35N -30B +50N 2 19 1441 1445
44   LEOST Anthony 1470 Sen FRA CVL -25B -21N +50B =39N -33B -37B =46N 2 18,5 1475 1482
45   PETIT Mathias 1370 Ben FRA CVL -10N -37B -43B +49N +39B -38N -36N 2 18,5 1379 1387
46   PETIT Celine 1487 Sen FRA CVL -20N -31B +48N -32B =30N -41B =44B 2 18 1382 1335
47   PICARD Gregory 1410 Ben FRA CVL -11N -22B -34N -42B +50N -39N +49B 2 17,5 1353  
48   DE LA ROCHE Constantin 1030 Min FRA CVL -40B -38N -46B +50N +49B -21N -39B 2 15 1160  
49   PETIT Johan 1060 Pou FRA CVL -29N -36B -30N -45B -48N =50B -47N 0,5 16 1000  
50   LABROUSSE Jeanne 1270 Vet FRA PCH -16N -35B -44N -48B -47B =49N -43B 0,5 15 1000 1000
Administration | Contactez-nous | Mentions légales